هموطنان گرامی این قسمت صرفا به منظور دریافت پیشنهادات شما طراحی گردیده است، خواهشمند است برای اعلام شکایات یا درخواست های درخصوص طرح تحول نظام سلامت با مرکز پاسخگویی 1590 و یا شکایات تعرفه های خدمات سلامت با مرکز پاسخگویی 1690 تماس حاصل نمایید.

در راستای پیشبرد اهداف و بهبود عملکرد از کلیه هموطنان گرامی خواهشمند است پیشنهادات، ایده ها و نظرات خود را برای رفع مشکلات و نارسائیهای موجود در روند امور مرکز پاسخگویی سلامت 190 ارائه دهید.

شما می توانید با استفاده از این امکان دیدگاه های خود را برای ارتقاء هر چه بیشتر عملکرد 190 مطرح نمایید.

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
انتخاب گروه :
شرح درخواست :

*
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*