ارائه تسهيلات غير ارزي( اعم از معافیت تحصیلی ،نامه صدور خروج جهت اداره گذرنامه و سایر ادارات) براي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور
 ارائه تسهيلات ارزی براي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور
 ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
 انتقال دانشجویان خارج از كشور به داخل كشور
 ميهمان, نقل و انتقال دانشجويان داخل كشور
 سامانه يكپارچه آموزش مداوم
 جذب و ارتقاء اعضاي هيات علمي
  سامانه TTAC
 سامانه ثبت و مدیریت تامین شیرخشک و داروهای متابولیک
 ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت
 سامانه مدیریت امور داروخانه ها
 ADR
 سامانه ثبت پيشنهادات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 صدور کارت بهداشت
 اتوماسیون اداری
 بانک جامع مقالات پزشکی
 نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت
 نظارت بهداشتی بر اماکن
 توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه
 ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی
 ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی
 خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی
 تسهيلات رفاهي اعضاي هيات علمي
 ثبت نام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(طرح)
 صدور، تمدید، اصلاح، ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت
 آموزش مستمر جامعه پزشکی