آدرس : تهران، شهرك قدس، خيابان سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان، ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تلفن : 3600- 8145

ساعت کاری : 8 الی 15:45